BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Zadanie publiczne BoN KRD – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów to projekt mający na celu wsparcie działań na rzecz doktoranckiego ruchu naukowego i kół naukowych. Projekt w głównej mierze ma za zadanie promowanie postaw naukowych w różnych dziedzinach nauki, począwszy od nauk humanistycznych, nauk społecznych, poprzez nauki inżynieryjno-techniczne, a skończywszy na naukach medycznych i naukach o zdrowiu.

W ramach grantu zorganizowane zostały 3 konferencje, na których promowane były badania naukowe w różnych dyscyplinach, a także 3 szkolenia w formule on-line.

Pierwsza konferencja „Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej” zorganizowana została w terminie 14-15 października 2019 r. w Katowicach. Współorganizatorem konferencji, w której wzięło udział 60 osób było Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego. W ramach niniejszego wydarzenia zapewniono uczestnikom nietypową jak dla wydarzeń naukowych formę warsztatu praktycznego, który odbył się na pływalni Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Podczas prelekcji i warsztatu uczestnicy mieli okazję poznać jak wygląda praca naukowców specjalizujących się w badaniach nad szeroko pojętym sportem, biomechaniką ciała ludzkiego. Umiejętności zdobyte podczas warsztatu praktycznego zostały zweryfikowane w formie zdrowego współzawodnictwa sportowego pn. I Ogólnopolskie Mistrzostwa Doktorantek i Doktorantów w pływaniu.

Kolejna konferencja to Kongres Porozumień Lokalnych „Nauka gwarantem lokalnego rozwoju” organizowany wraz z Porozumieniem Doktorantów Uczelni Wrocławskich oraz Porozumieniem Doktorantów Uczelni Krakowskich. W konferencji, która odbyła się w terminie 25-26 października 2019 r. w murach Politechniki Wrocławskiej oraz Wrocławskiego Centrum Akademickiego, wzięło udział ponad 50 osób. Podczas kongresu dyskutowano o współpracy nauki z biznesem oraz samorządami lokalnymi. Uczestnicy konferencji wzięli również udział w szkoleniach:

  • Rozwijaj swoją karierę naukową z EURAXESS. Aktualna oferta stypendialna dla doktorantów.
  • Jak dać się znaleźć rekruterom? Budowanie marki osobistej w sieci
  • Kreatywność w biznesie – twórcze rozwiązywanie problemów.

Ostatnia z cyklu konferencji to Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich organizowana przy współpracy z Warszawskim Porozumieniem Doktorantów. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się w murach Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W pierwszej w historii konferencji po wejściu w życie tzw. Ustawy 2.0 wzięło udział ponad 100 uczestników, w tym doktoranci z powołanych do życia od 1 października 2019 r. szkół doktorskich. Podczas konferencji dyskutowano o zmianie warunków pracy w jednostkach naukowych po wejściu w życie Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, dobrych i złych praktykach jakie pojawiły się podczas powoływania szkół doktorskich oraz o spodziewanych efektach wprowadzenia nowych regulacji w zakresie kształcenia przyszłych kadr naukowych. Przy okazji konferencji wydano publikację naukową pt. Szkoły Doktorskie w Polsce. Oprócz dyskusji nad zmianami w szkolnictwie wyższym i nauce, uczestnicy mieli możliwość udziału w szkoleniach "Personal branding w Internecie lub Efektywny networking akademicko-biznesowy.

W ramach grantu przy współpracy z Doktoranckim Forum Uniwersytetów Medycznych w listopadzie zostaną zorganizowane trzy szkolenia w formule on-line dotyczące: (1) Planowania i realizacji publikacji naukowych w języku angielskim. (2) Zasad prowadzenia rzetelnych badań naukowych i publikacja ich wyników z zastosowaniem infografik i tabel. (3) Prawo medyczne w praktyce, jak działać, aby błąd nie stał się udziałem medyka?

Materiały szkoleniowe: Szkolenia on-line

Poniżej dostępne są wszystkie szkolenia, które zostały przygotowane w ramach projektów: BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów Jak pisać publikacje w języku…

przeczytaj

Konferencja „Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej”

Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Ogólnopolskie Porozumienie Doktorantów Akademii Wychowania Fizycznego ogłaszają rekrutację uczestników konferencji „Naukowe aspekty rozwoju kultury fizycznej” w ramach zadania publicznego „BoN – Branżowo…

przeczytaj