Samorządowy helpdesk: e-KRD

Głównym celem zadania publicznego Samorządowy helpdesk: e-KRD jest podniesienie wiedzy członków lokalnych samorządów doktoranckich w zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz zwiększenie dostępności do 10 doktoranckich ekspertów świadczących nieodpłatną pomoc prawną i obywatelską w zakresie przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce.
W ramach projektu przeprowadziliśmy rekrutację 10 prawników, którzy w okresie od czerwca do listopada świadczyli poradnictwo prawne na zapytania przesyłane drogą mailową. Zespół tworzyli przedstawiciele środowiska doktoranckiego reprezentujący ośrodki takie jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Gdański.
Poza udzielaniem wsparcia na zapytania wpływające na helpdesk@krd.edu.pl w ramach projektu przewidziane są trzy szkolenia realizowane w listopadzie. Szkolenia w formule on-line będą dotyczyły kwestii organizacyjno-prawnych, takich jak (1) przestrzeganie prawa związanego z finansami publicznymi, tj. planowanie budżetu samorządów doktorantów, zasad jego rozliczania i sprawozdawczość w związku z nałożeniem ustawowych kompetencji w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych przez uczelnię na sprawy doktoranckie. Szkolenia on-line mają także na celu zapoznanie doktorantów z  (2) przepisami prawa związanymi z ochroną danych osobowych i (3) bezpieczeństwem imprez masowych oraz przepisów BHP i p.poż. w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz rozwoju samorządności doktoranckiej i doktoranckiego ruchu naukowego.


 

Materiały szkoleniowe: Szkolenia on-line

Poniżej dostępne są wszystkie szkolenia, które zostały przygotowane w ramach projektów: BoN – Branżowo o Nauce w Krajowej Reprezentacji Doktorantów Jak pisać publikacje w języku…

przeczytaj

Doktorancka Poradnia Prawna

Zachęcamy do przesyłania zapytań dotyczących funkcjonowania samorządów w nowej rzeczywistości ustawowej, niewłaściwej interpretacji prawa etc. Zachęcamy do zgłaszania problemów na skrzynkę: helpdesk@krd.edu.pl Prosimy aby zapytania…

przeczytaj