Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich (dawniej Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich)

Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich (dawniej Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich) to cykliczna konferencja współorganizowana wraz z Warszawskim Porozumieniem Doktorantów. Głównym tematem konferencji jest wymiana doświadczeń na temat kształcenia doktorantów. Podczas wydarzenia poruszone są bieżące  problemy z jakimi doktoranci spotykają się na co dzień i próba rozwiązania ich.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.