Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca

„Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” to program mający na celu przeprowadzenia szkoleń dla przedstawicieli środowiska doktorantów, kształcących się zarówno w szkołach doktorskich oraz uczestników studiów doktoranckich, w obliczu zmienionej formy kształcenia młodych naukowców, jak również przemian zachodzących w nauce i szkolnictwie wyższym. Projekt ma przede wszystkim za zadanie zwiększyć świadomość doktorantów w zakresie rzeczywistości prawnej, jak również wyposażyć w niezbędne umiejętności miękkie i kompetencje twarde. Realizacji tego celu ma służyć przeszkolenie grupy doktoranckich ekspertów, którzy po odbyciu szkolenia przeprowadzą spotkania informacyjne w ośrodkach akademickich w całym kraju.


Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca 2022

Ogłoszenie o naborze do Szkoły Młodego Naukowca-Samorządowca – SMNS KRD Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” realizowanego przy wsparciu Ministerstwa Edukacji…

przeczytaj