Zdrowie psychiczne

Współcześnie, niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca globalnie liczba osób, cierpiących na zróżnicowane zaburzenia psychiczne. Krajowa Reprezentacja Doktorantów postanowiła w 2018 r. przeprowadzić przesiewowe badania ogólnego zdrowia psychicznego doktorantówpolskich uczelni. Badania ankietowe zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza General Health Questionnaire nr 28, autorstwa Davida Goldberga i współpracowników.
Badania wykazały, że około 20% doktorantów ma symptomy somatyczne zaburzeń zdrowia psychicznego, około 15% dotyka niepokój i bezsenność, około 15% posiada zaburzenia funkcjonowania a około 5% cierpi z uwagi na poważną depresję. Tylko 50,5% wśród przebadanych doktorantów pozostaję w „normie” ogólnego zdrowia psychicznego.

Pomysłodawcy i wykonawcy projektu: mgr inż. Ewelina Pabjańczyk-Wlazło, lek. Mateusz Kowalczyk