Przedłużenie terminu konkursu – Organizacja Jubileuszowego XV Krajowego Zjazdu Doktorantów

Przedłużenie terminu konkursu – Organizacja Jubileuszowego XV Krajowego Zjazdu Doktorantów

Krajowa Reprezentacja Doktorantów zwraca się do wszystkich Samorządów Doktoranckich w Polsce o składanie propozycji organizacji jubileuszowego XV Krajowego Zjazdu Doktorantów do dnia 13 sierpnia br. (podczas posiedzenia Zarządu w Gdyni wybierzemy jedną z ofert).

Termin tegorocznego Zjazdu to 5-7 grudnia.

W ofercie zjazdu zawarte powinny być następujące elementy:

  • pisemne zobowiązanie danej jednostki(ek) do organizacji Zjazdu
  • gwarancje finansowe Rektora (Rektorów w przypadku organizacji Zjazdu przez kilka Uczelni).

Organizatorzy zapewniają:

  • organizację trzydniowego zjazdu (piątek – niedziela)
  • nieodpłatnie uczestnictwo (noclegi, wyżywienie, sale konferencyjne itp.) dla delegatów
  • umożliwienie odpłatnego uczestnictwa dla obserwatorów

Krajowy Zjazd Doktorantów jest najwyższym organem KRD. Delegatami na Zjazd są przedstawiciele uczelni i jednostek naukowych, prowadzących studia doktoranckie w Polsce. Do zadań Zjazdu należy m.in. przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu, udzielenie absolutorium i wybór nowych władz KRD.

Coroczne spotkanie doktorantów z całej Polski jakim jest Zjazd KRD pozwoli na ustalenie priorytetów działalności Zarządu na kolejną kadencję oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych w kraju. Integracja uczestników poprzednich Zjazdów zaowocowała wieloma inicjatywami organizacyjnymi i naukowymi. Mamy nadzieję, że podobnie będzie w tym roku.

Oferty organizacji Zjazdu prosimy wysyłać na adres mailowy:sekretariat@krd.edu.pl

Ogłoszenie