Przedstawiciele KRD w Zespole doradczym ds. mikropoświadczeń w obszarze szkolnictwa wyższego

mgr Katarzyna Kowalik
Uniwersytet w Białymstoku
Adres e-mail: katarzyna.kowalik@krd.edu.pl