EURODOC przeciwko nierówności społecznej i zawodowej


EURODOC przeciwko nierówności społecznej i zawodowej: misją Eurodoc jest reprezentowanie i umacnianie wspólnoty zarówno doktorantów jak i młodych naukowców w Europie w dążeniu do godnego życia zawodowego. Z uwagi na to grupa robocza ds. Równości zajmuje się kwestiami zapewnienia równouprawnienia i walką z dyskryminacją w dostępie do edukacji oraz kariery zawodowej. Aspekty te są szczególnie istotne z uwagi na osoby niepełnosprawne.
 
Eurodoc zaangażował się czynnie we wsparcie Światowego Dnia Osób z Porażeniem Mózgowym (ang. World Cerebral Palsy Day), który był obchodzony 6 października. Jego celem było wsparcie zarówno osób dotkniętych porażeniem mózgowym, jak i ich rodzin. World Cerebral Palsy Day obchodzone było w 65 krajach na świecie. Wizja wydarzenia polega na budowaniu świadomości, że dzieci i dorośli z porażeniem mózgowym mają takie same prawa, dostęp i możliwości jak wszyscy inni w społeczeństwie. Kampania obejmuje sześć kluczowych zagadnień. Jednym z nich jest edukacja.
Żródło: http://eurodoc.net/news/2018/cerebral-palsy-and-world-cp-day-on-06102018-raising-awareness-among-eurodoc-members
 
Zachęcamy do dołączenia do grupy Equality Working Group. Informacja o grupie oraz o tym jak można do niej dołączyć znajduje się tutaj.
 

Więcej wiadomości w ramach EURODOC

Zobacz posty