Regularna aktywność fizyczna redukuje ryzyko pogorszenia widzenia [INFOGRAFIKA]

Regularna aktywność fizyczna redukuje ryzyko pogorszenia widzenia [INFOGRAFIKA]

 

Czy wiesz, że w 2040 r. pogorszenie widzenia z powodu zwyrodnienia plamki żółtej może dotknąć przeszło 280 mln ludzi ? [1]

W wyniku zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem dochodzi do uszkodzenia siatkówki (szczególnie jej centralnej części – plamki żółtej) powodującego pogorszenie ostrości i ubytki w polu widzenia, a niejednokrotnie całkowitą utratę widzenia centralnego. Ta choroba, jest główną przyczyną utraty wzroku w wysoko rozwiniętych krajach. Wg metaanalizy Wong i wsp. uwzględniającej 129 664 przypadków w wieku 30-97 lat, generalne zwyrodnienia plamki związane z wiekiem występowało u 8,7% osób, w tym wczesne stadium u 8%, a późne u 0,37% osób. Oszacowano, że w 2020 roku choroba ta wystąpi u 196 millionów , a w 2040 wzrośnie do 288 millionów ludzi na całym świecie [1].

Regularna aktywność fizyczna redukuje ryzyko powstania i progresji tej choroby oczu.

W metaanalizie Mcguinness i wsp. ,uwzględniającej 38 112 osób, wczesne stadium zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem występowało w 8% rzadziej u tych aktywnych fizycznie w porównaniu z tymi, którzy prowadzili siedzący tryb życia. Z kolei kiedy przeanalizowano przypadki zaawansowanego zwyrodnienie plamki żółtej, okazało się, że częstotliwość występowania była w 41% niższa wśród tych regularnie aktywnych fizycznie. Aktywny styl życia określono już tylko przy 3 godzinach umiarkowanej do niskiej intensywności aktywności fizycznej tygodniowo, co może oznaczać, że warto regularnie podejmować nawet niewielki wysiłek fizyczny. Jest to kolejny dowód na to, że regularna aktywność fizyczna, prowadzi do zdrowszego starzenia się [2].

Podejmij aktywność fizyczną i zobacz swoje życie w lepszej jakości!

Kim i wsp. przeprowadzili kwestionariusz oceniający jakość życia wśród 5359 dorosłych w połączeniu z obiektywnym pomiarem aktywności fizycznej za pomocą akcelerometru. Następnie oceniono jakość życia jako dobrą lub złą kiedy występowało 14 lub więcej „niezdrowych” dni w miesiącu w zakresie zdrowia fizycznego lub psychicznego czy ograniczenia aktywności, lub kiedy badany oceniał źle swoje zdrowie ogólne.   Wśród badanych, które uprawiały poniżej 51 minut tygodniowo umiarkowanej-do intensywnej aktywności fizycznej 38% z nich cechowała niska jakość życia. Z kolei istotnie mniej, bo 18% osób wykazujących powyżej 165 minut tygodniowo ww. aktywności doświadczało niską jakość życia [3].

 

  1. Wong, W. L. et al. Global prevalence of age-related macular degeneration and disease burden projection for 2020 and 2040: A systematic review and meta-analysis. Lancet Glob. Heal. 2, e106–e116 (2014).
  2. McGuinness, M. B. et al. Physical Activity and Age-related Macular Degeneration: A Systematic Literature Review and Meta-analysis. Am. J. Ophthalmol. 180, 29–38 (2017).
  3. Kim, J., Im, J. S. & Choi, Y. H. Objectively measured sedentary behavior and moderate-to-vigorous physical activity on the health-related quality of life in US adults: The National Health and Nutrition Examination Survey 2003–2006. Qual. Life Res. 26, 1315–1326 (2017).