Relacja z II Posiedzenia Zarządu KRD


W dniu 10.04.2016 w Gliwicach, na Politechnice Śląskiej miało miejsce II posiedzenie XI kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Posiedzenie było zorganizowane przez:

Krajową Reprezentację Doktorantów,

Uczelnianą Radę Samorządu Doktorantów Politechniki Śląskiej

 oraz współorganizatorów:

– Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach,

– Uniwersytet Śląski w Katowicach,

– Akademię Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach,

– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,

 – Akademie Sztuk Pięknych w Katowicach,

 -Akademie Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.

W obradach uczestniczyli również zaproszeni goście:

Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Politechniki Śląskiej-  prof. dr hab. Stanisław Kochowski ,

Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego ds. Szkolenia podyplomowego –  prof. dr hab. n. med. Krystyna Olczyk

Prorektor Politechniki Opolskiej ds. dydaktyki – dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. Politechniki Opolskiej,

Prorektor Uniwersytetu Śląskiego ds. Kształcenia i Studentów –  prof. dr hab. Ryszard Koziołek,

Dziekan Wydziału Mechanicznego – Technologicznego Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk,

Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej – prof. dr hab. inż. Marek Gzik.

Kierownik Biura Karier Studenckich Politechniki Śląskiej – dr Małgorzata Sołtyńska – Rąb,

Doradca Prezydent Miasta Sosnowiec –  prof. dr hab. Marek Barański,

Program posiedzenia obejmował między innymi debatę o proponowanych i oczekiwanych zmianach w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym w związku z projektem jej nowelizacji oraz finansowaniu w odniesieniu do doktorantów, problematykę zniżek doktoranckich na komunikację miejską w kraju oraz założenia w ramach konkursu na Ustawę 2.0.

Poniżej przedstawiamy Wam krótką fotorelację oraz odczytywany list jaki dotarł do jego uczestników w trakcie posiedzenia od Premiera Jarosława Gowina.

LIST

Zobacz posty