Responsible Research and Innovation Networked Globally (RRING)


Chcesz aby Twoja opinia na temat podejścia do badań i innowacji przełożyła się na efektywne działania?

Wypełnij ankietę!

https://rring.qualiaanalytics.org/?tag=ICoRSA

Czasu jest niewiele, ankieta jest aktywna tylko do 20 grudnia 2019 roku!
Wśród osób, które wypełnią ankietę zostaną rozlosowane nagrody: 500€ oraz iPad.

Celem projektu  Responsible Research and Innovation Networked Globally (RRING) jest wprowadzenie odpowiedzialnych badań i wdrażania i innowacji w połączony świat nauki, aby promować wzajemne uczenie się, współpracę, dzielenie się wiedzą, doświadczeniem w ramach prowadzonych odpowiedzialnych badań i innowacji (Reliable Research and Innovation). Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie globalnej sieci społeczności RRING oraz rozwój globalnej bazy wiedzy RRI w zakresie Open Access. RRING dostosuje RRI do wytycznych  Sustainable Development Goals (SDGs) –  zrównoważonego rozwoju, który powinien być wspólnym globalnym mianownikiem.

Obecnie prowadzone jest globalne badanie, które stanowi część pakietu roboczego „State of the Art” projektu Reliable Research and Innovation. W badaniu zbierane są  informacje na temat badań i praktyk innowacyjnych, w szczególności różnych zachowań związanych z odpowiedzialnymi badaniami i innowacjami, jak również poglądów na cele ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Biorąc udział w badaniu przyczyniasz się  do kształtowania międzynarodowego podejścia do badań i innowacji, które odzwierciedla realia Twojego kontekstu (geograficznego, społecznego, gospodarczego, itp.). Twoje pomysły i opinie będą bezpośrednio uczestniczyć w tworzeniu nowej globalnej sieci odpowiedzialnych badań i innowacji, prowadzonej przez UNESCO.

Zobacz posty

Dodaj komentarz