Rekrutacja do udziału w projekcie „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” 4. edycja


Ogłoszenie o naborze do Szkoły Młodego Naukowca-Samorządowca – SMNS KRD

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór do programu „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca. 4-ta edycja” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach zadania publicznego „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” w 2023 r.

Głównym celem projektu SMNS jest zwiększenie wiedzy środowiska doktoranckiego na temat obowiązujących regulacji prawnych dotyczących nauki i szkolnictwa wyższego, podniesienie umiejętności w zakresie praktycznego stosowania przepisów w jednostkach prowadzących szkolenie doktorantów oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji naukowych oraz wymiany osiągnięć naukowych i badawczych.

W projekcie „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca” doktorant weźmie udział w cyklu szkoleń i warsztatów w ramach poniższych ścieżek:

  a) ścieżka niebieska (cel: podniesienie świadomości uczestników w obszarze przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego i nauki),

  b) ścieżka zielona (cel: podniesienie kompetencji uczestników w zakresie propagowania zachowań proekologicznych oraz nabycie umiejętności skutecznej popularyzacji i komunikacji dotyczącej tych zachowań),

  c) ścieżka żółta (cel: nabycie przez uczestników umiejętności niezbędnych do budowania skutecznych relacji w naukowych zespołach badawczych, w tym koordynacji działań w kołach naukowych, z uwzględnieniem współpracy międzyuczelnianej oraz zewnętrznej ze środowiskiem społeczno-gospodarczym).

Projekt składa się z trzech etapów:

  1. Postępowanie rekrutacyjne do projektu (od 17 lipca do 27 sierpnia 2023 r.).

  2. Wyjazd szkoleniowy dla wyłonionych w drodze rekrutacji doktorantów w dniach 7-10 września 2023 r., w Kowalówce (woj. podkarpackie).

  3. Przeprowadzenie przez uczestników projektu dwóch spotkań informacyjnych we wskazanych przez Organizatora ośrodkach akademickich w Polsce.

Ważne informacje!

Jaka jest wysokość opłaty za udział w „Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Nie pobieramy opłat za udział w projekcie (tj. za udział w szkoleniach, zakwaterowanie i wyżywienie).

Jaki jest limit uczestników „Szkoła Młodego Naukowca-Samorządowca”?

Maksymalna liczba miejsc: 20 doktorantek/doktorantów.

Czego oczekujemy od Kandydatów?:

 • statusu doktoranta,
 • doświadczenia w działalności naukowej,
 • zaangażowania oraz odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • dyspozycyjności czasowej,
 • dużo uśmiechu,
 • doświadczenie w działalności organizacyjnej i samorządowej będzie dodatkowym atutem.

  Jak się zgłosić?

  Osoby zainteresowane uczestnictwem w projekcie prosimy o wypełnienie załączonego formularza: https://forms.gle/wB2fdSoUSxbTkKPX9

  Do kiedy można się zgłosić?

  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 sierpnia 2023 r.

  Kiedy otrzymam potwierdzenie zakwalifikowania?

  Termin przedstawienia wyników o zakwalifikowaniu do projektu nastąpi najwcześniej w dniu 28 sierpnia 2023 r. Organizator zastrzega, że termin powyższy może zostać przesunięty. Informujemy, że po ocenie przesłanych zgłoszeń Koordynator projektu z ramienia Krajowej Reprezentacji Doktorantów skontaktuje się z zakwalifikowanymi osobami.

  Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń i udziału w Szkole Młodego Naukowca-Samorządowca!

  Zespół projektowy SMNS

  Krajowa Reprezentacja Doktorantów

  Regulamin projektu SMNS (pobierz PDF 270KB)

 • Zobacz posty