Rozpoczynamy nabór ekspertów KRD ds. przeprowadzania ewaluacji szkół doktorskich

Rozpoczynamy nabór ekspertów KRD ds. przeprowadzania ewaluacji szkół doktorskich

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłasza nabór ekspertów KRD ds. przeprowadzania ewaluacji szkół doktorskich – zespołu ekspertów, których kandydatury będą zgłaszane do udziału w procesie ewaluacji jakości kształcenia prowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki.

Harmonogram naboru:

  1. do 30 czerwca 2024 r. – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Konkursie
  2. 21 lipca 2024 r. – test sprawdzający wiedzę w formie online (godziny wieczorne)
  3. 5 – 9 sierpnia 2024 r. – rozmowy kwalifikacyjne kandydatów (Warszawa)

Harmonogram naboru może zostać zmieniony przez Organizatora konkursu w dowolnym momencie. Niezwłocznie po dokonaniu zmian Harmonogramu następuje jego aktualizacja w miejscach w których został udostępniony. Szczegółowe informacje dot. terminu przeprowadzenia testu online oraz rozmów kwalifikacyjnych (wraz ze wskazaniem godziny) będą przedstawiane wraz z informacjami o zakwalifikowaniu do kolejnych etapów Konkursu.

Szczegółowe informacje dot. naboru zostały zamieszczone w załączonych dokumentach. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie dokumentów aplikacyjnych za pośrednictwem formularza online dostępnego pod adresemhttps://forms.gle/htw4br4PvhqctheFA do 30 czerwca 2024 r.

Uprzejmie prosimy o bardzo szczegółowe zapoznanie się z Regulaminem naboru oraz uwzględnienie jego postanowień podczas przygotowywania dokumentów rekrutacyjnych. W razie braków zgłoszenia, zgłoszenie pozostawia się bez rozpoznania bez wzywania do uzupełnienia braków.

Uwaga: Krajowa Reprezentacja Doktorantów zwraca uwagę, iż zakwalifikowanie do zespołu ekspertów KRD ds. przeprowadzania ewaluacji szkół doktorskich nie jest równoznaczne z udziałem w ewaluacji jakości kształcenia prowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki. Powołanie Zespołu Ekspertów KRD ma na celu wyłonienie grupy ekspertów środowiskowych, spośród których dobór ekspertów do konkretnych ewaluacji będzie odbywał się na zasadach określonych przez Komisję Ewaluacji Nauki. Jednocześnie, status eksperta Krajowej Reprezentacji Doktorantów ds. ewaluacji jakości kształcenia jest warunkiem wymaganym do udziału w procesie ewaluacji jakości kształcenia w szkołach doktorskich prowadzonej przez Komisję Ewaluacji Nauki.

W razie wszelkiego rodzaju wątpliwości lub trudności technicznych dot. procesu naboru, uprzejmie prosimy o kontakt z Komisją Konkursową za pośrednictwem adresu mailowego: ken@krd.edu.pl

Uchwała Zarządu Nr 12 2024

Załącznik uchwała Zarządu Nr 12 2024 – RODO

Załącznik uchwała Zarządu Nr 12 2024 – MK

Uchwała Zarządu Nr 13 2024