Rozporządzenie MNiSW w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom

Rozporządzenie MNiSW w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom
W dniu 27 grudnia 2016 zostało opublikowane nowe rozporządzenie parametryzacyjne, które ostatecznie ustali zasady kategoryzacji jednostek naukowych w 2017 r. oraz punktację za publikacje za lata 2013–2016.
 
W rozporządzeniu zawarto wiele zmian i uściśleń. Między innymi jest ostatecznie wskazana baza Web of Science Core Collection jako uznana baza publikacji naukowych w recenzowanych materiałach z międzynarodowych konferencji naukowych. Został utrzymany również ujednolicony wykaz czasopism punktowanych, który zostanie opublikowany do końca stycznia 2017 r.
 
Więcej informacji na stronie.