Rząd przyjął Konstytucję dla Nauki!


Rada Ministrów 20 marca 2018 r. przyjęła reformę szkolnictwa wyższego. Wraz z MNiSW pracowaliśmy nad projektem dwa lata, zaangażowanie środowiska w proces tworzenia ustawy było niezwykle duże. Ze względu na uwzględnienie wielu naszych uwag wyraziliśmy głos poparcia dla zaproponowanego projektu.

W jakim kształcie Ustawa wejdzie w życie 1 października 2018 roku?

Czy model kształcenia doktorantów w Polsce zostanie całkowicie przebudowany? Znikną studia a powstaną szkoły doktorskie? Zniknie przewód doktorski? Czy wszyscy dostaną stypendia? Czy urlopy macierzyńskie i ojcowskie będą dostępne i udzielane na zasadach identycznych jak w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę?

O tym przekonamy się już niebawem, tymczasem rozpoczynają się prace w Sejmie, z niecierpliwością czekamy na ostateczną treść!

Śledź na bieżąco na: konstytucjadlanauki.gov.pl

 

Zobacz posty