Spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”

Spotkania konsultacyjne w ramach projektu „Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

Serdecznie zapraszamy na spotkania konsultacyjne w ramach projektu
„Kształcenie na studiach doktoranckich: Opracowanie programów
studiów doktoranckich o zróżnicowanych profilach”
,
realizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest jedną z organizacji biorących udział w konsultacjach powyższego projektu.

Celem spotkań jest zdiagnozowanie potrzeb w zakresie kształcenia na studiach doktoranckich oraz dyskusja nad przyjętymi przez zespół założeniami dotyczącymi realizacji projektu. Adresatami są kierownicy studiów doktoranckich, doktoranci oraz przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego.

W najbliższym czasie odbędą się cztery spotkania konsultacyjne:

Na każde spotkanie należy się rejestrować oddzielnie i pod różnymi adresami mailowymi osób odpowiedzialnych.
Tam, gdzie nie ma dokładnej lokalizacji, zostanie ona przesłana do osób zarejestrowanych.

Zapraszamy!