Spotkanie doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych


Głównymi celami spotkania doktorantów nauk humanistycznych i społecznych było zawiązanie grupy ds. Nauk Humanistycznych i Społecznych, która działać będzie przy KRD oraz wypracowanie wspólnego stanowiska ws. humanistyki.

W dniu 13 lutego br. w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej odbyło się spotkanie doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. W czasie kilkugodzinnej dyskusji zebrani rozmawiali m.in. o sytuacji humanistyki w szkolnictwie wyższym, roli osób z wykształceniem humanistycznym we współczesnym świecie oraz rozwoju interdyscyplinarnych projektów z pogranicza nauk technicznych, społecznych i humanistycznych. W efekcie tego spotkania wypracowane zostanie stanowisko doktorantów, które reprezentować będzie podczas obrad Okrągłego Stołu w MNiSW (26.02 br.) członek Komisji Rewizyjnej KRD, Dorota Wysok.

W związku z faktem, że na spotkaniu została zawiązana grupa ds. Humanistyki i Nauk Społecznych, która będzie działać przy KRD, omówione zostały zasady współpracy. W dniach 14-16 marca br. w Opolu odbędzie się II Posiedzenie Zarządu KRD, podczas którego powołany zostanie Pełnomocnik ds. Nauk Humanistycznych i Społecznych.

Zobacz posty