Spotkanie zarządu KRD z Panią Minister Leną Kolarską-Bobińską


Godzinne spotkanie w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego miało nie tylko kurtuazyjny charakter. W efekcie ustaleń zawartych na spotkaniu powstanie Diagnoza stanu studiów doktoranckich, w której Pani Minister znajdzie doktoranckie spojrzenie na problemy, którym warto przyjrzeć się z bliska.

W spotkaniu Pani Minister Leny Kolarskiej-Bobińskiej z Krajową Reprezentacją Doktorantów wzięły także udział Podsekretarz Stanu Pani Daria Lipińska-Nałęcz oraz Dyrektor Departamentu Nadzoru i Organizacji Szkolnictwa Wyższego – Pani Ewa Sieczek.

Nasi przedstawiciele poruszyli w rozmowie z Panią Minister m.in. ważny temat nowelizacji Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Omówione zostały także kierunki polityki MNiSW wobec doktorantów, prodoktoranckie działania oraz  inicjatywy międzynarodowe KRD.

Pani Minister dąży także do poznania problemów, z którymi borykają się doktoranci oraz chce poznać nasze pomysły rozwiązania tych problemów. W odpowiedzi na te oczekiwania, Przewodnicząca, Marta Dendys, zadeklarowała przygotowanie przez KRD diagnozy stanu studiów doktoranckich. Będzie ona stanowiła punkt wyjścia dla rozmów z MNiSW w celu wypracowania wspólnych rozwiązań mających na celu podniesienie jakości doktoratu.

Opracowanie raportu Diagnoza stanu studiów doktoranckich ruszy już niebawem. W projekt zaangażowane zostaną w nią m.in. doktoranckie porozumienia branżowe i lokalne, samorządy doktoranckie oraz organizacje prowadzące działalność na rzecz nauki oraz doktorantów.

Zobacz posty