Sprawozdania Przewodnicząca i Zarząd 2014 kwartał 2