Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres 01.01.2018– 30.06.2018