Sprawozdanie merytoryczne i finansowe za okres 01.01.2019– 30.06.2019