Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów do ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów do ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.)

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Krajowej Reprezentacji Doktorantów na temat propozycji wprowadzenia zmiany do ustawy z dnia 18 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.).