Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów na temat projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 maja 2021 r.


Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 31 maja 2021 r.

Zobacz posty