Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie terminu składania indywidualnego planu badawczego w szkołach doktorskich


W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie terminu składania indywidualnego planu badawczego Krajowa Reprezentacja Doktorantów przypomina, że zgodnie z art. 202 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,: „Doktorant, w uzgodnieniu z promotorem lub promotorami, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go podmiotowi prowadzącemu szkołę doktorską w terminie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia. W przypadku wyznaczenia promotora pomocniczego plan jest przedstawiany po zaopiniowaniu przez tego promotora”.

Termin ten nie powinien być skracany ze względu na wewnętrzne regulacje podmiotów prowadzących szkoły doktorskie.

Informujemy, że zgodnie z art. 203 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, przesłanką do skreślenia z listy doktorantów nie może być niezłożenie indywidualnego planu badawczego w terminie określonym przez wewnętrzne regulacje szkół doktorskich, jeśli termin ten jest krótszy niż termin wskazany przez ustawę.

Zobacz posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *