Statut KRD

Statut Krajowej Reprezentacji Doktorantów – tekst jednolity 2022

Decyzja Ministerstwa w sprawie Statutu KRD z dnia 19 grudnia 2022 roku