STYPENDIUM PREZESA PAN DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW

STYPENDIUM PREZESA PAN DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW
Krajowa Reprezentacja Doktorantów z ogromną satysfakcją przekazuje niezwykle ważną wiadomość: 28 kwietnia 2016r. Prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzy Duszyński wydał Decyzję Prezesa PAN nr 12/2016 w sprawie przyznawania stypendiów Prezesa PAN za wybitne osiągnięcia uczestnikom studiów doktoranckich prowadzonych przez instytuty naukowe PAN. Tym samym stworzony został odpowiednik Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do którego doktoranci PAN nie mogli kandydować.
 
Ustanowienie Stypendium Prezesa PAN dla najlepszych doktorantów Akademii to ogromny krok na drodze do zrównania uczestników studiów III stopnia prowadzonych przez jednostki PAN z doktorantami uczelni wyższych.
 
Decyzja Prezesa PAN nr 12/2016 zawierająca zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów oraz formularz wniosku dostępne są na stronach Kancelarii PAN.
 
Termin składania wniosków przez doktorantów wyznaczają dyrektorzy poszczególnych instytutów PAN.
 
Ewentualne pytania w sprawach dotyczących stypendium Prezesa PAN należy kierować na adres: StypendiaPrezesaPAN@pan.pl