Uchwała Nr 10-2022 w sprawie udzielenia czasowego pełnomocnictwa do reprezentowania KRD Wojciechowi Kiełbasińskiemu