Uchwała Nr 12/2022 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych