Uchwała Nr 12/2022 Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych


Uchwała Nr 12/2022  Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów  z dnia 10 stycznia 2022 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12-2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 12-2022 w sprawie uchwalenia Regulaminu Prac Zarządu KRD w zakresie trybu obsadzania niektórych stanowisk, organów i funkcji oraz wybierania członków organów kolegialnych

Zobacz posty