Uchwała Nr 54 2022 w sprawie odwołania mgra Mateusza Derdaka z funkcji członka Komisji Prawnej KRD