Uchwała Nr 55 2022 w sprawie powołania członków do kapituły konkursowej Prodok i ProPAN