Udział KRD w postępowaniach sądowoadministracyjnym


Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach po raz kolejny uchylił odmowną decyzję Rektora Politechniki Częstochowskiej i poprzedzającą ją decyzję Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów, odmawiającą przyznania stypendium rektora dla najlepszych doktorantów na rok akad. 2018/2019.
W postępowaniu sądowoadministracyjnym uczestniczyła na prawach strony Krajowa Reprezentacja Doktorantów, którą reprezentował Rzecznik Praw Doktoranta Paweł Sobotko. Sąd podzielił w całości argumentację skarżącego doktoranta Łukasza Kutrowskiego, jak i zarzuty podniesione przez RPD w imieniu KRD. Sprawa nie była (po raz kolejny) procedowana zgodnie z zasadami procedury administracyjnej, co skutkowało uchyleniem odmownych decyzji organów obu instancji oraz zasądzeniem na rzecz skarżącego zwrotu kosztów postępowania.
Mamy nadzieję, że przy kolejnym rozpatrywaniu sprawy Łukasz otrzyma wreszcie zaległe stypendium rektora dla najlepszych doktorantów.
Wyrok nie jest prawomocny (sygn. akt III SA/Gl 1156/19).

Wcześniej KRD włączyła się również do postępowania ze skargi tego samego doktoranta, która dotyczyła nieudostępnienia informacji publicznej, związanej ze stypendiami przez Rektora Politechniki Częstochowskiej. W rezultacie WSA w Gliwicach również uchylił decyzję odmowną (sygn. akt III SA/Gl 1155/19: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/85FF71BF89 ).

Rzecznik Praw Doktoranta przystąpił w imieniu KRD także do kilku innych spraw sądowoadministracyjnych, dotyczących doktorantów, w innych wojewódzkich sądach administracyjnych. O ich wyniku będziemy informować.

Zobacz posty

Dodaj komentarz