Udział przedstawicieli KRD w III Seminarium dla doktorantów Instytutu Społeczeństwa Wiedzy oraz Fundacji Rektorów Polskich


We wtorek 18 marca br. odbyło się spotkanie zainicjowane przez prof. Jerzego Woźnickiego, Przewodniczącego Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego celem było otwarcie dyskusji nt. studiów doktoranckich w Polsce. Również przedstawiciele KRD brali udział w tej dyskusji.

W pierwszej sesji seminaryjnej została omówiona charakterystyka studiów doktoranckich w Europie, jak również uplasowanie się studiów doktoranckich w Polsce na światowych listach rankingowych. Zaprezentowano również rolę studiów doktoranckich w opinii doktorantów na podstawie przeprowadzonych badań przez dr Annę Domaradzką (Instytut Studiów Społecznych, Uniwersytet Warszawski) oraz dr Dominikę Walczak (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie)

W drugiej sesji przedstawione zostały nowe regulacje prawne dotyczące studiów doktoranckich w świetle wdrożenia ich w uczelniach. Jako przykład uczelni posłużył Uniwersytet Jagielloński, o którym mówił dr Jacek Lewicki (Instytut Badań Edukacyjnych, Rada Młodych Naukowców). W podsumowaniu seminarium poruszono tematykę problemów środowiska doktorantów w Polsce z doświadczeń Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów mgr Roberta Kiliańczyka (Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, SGGW)

Zobacz posty