Udział przedstawicieli KRD w obradach okrągłego stołu humanistyki


W środę 26 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie zainicjowane przez MNiSW, którego celem było otwarcie dyskusji nt. stanu humanistyki w Polsce. Również przedstawiciele KRD brali udział w tym wydarzeniu.

Minister NiSW prof. Lena Kolarska-Bobińska na spotkaniu przy „okrągłym stole” przedstawiła propozycje resortu mające na celu wzmocnienie pozycji humanistyki w Polsce.  Znalazły się wśród nich  m.in. możliwość wprowadzenia zmiany w opłatach za drugi kierunek studiów, włączenie humanistyki i nauk społecznych do programu kierunków zamawianych, umożliwienie studentom wybierania przedmiotów z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich oraz utrzymanie Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki na jego obecnym poziomie finansowania. Prof. Lena Kolarska-Bobińska poparła również pomysł wprowadzenia nauczania filozofii w liceach. Na ten temat Minister Nauki rozmawiała już z szefową MEN Joanną Kluzik-Rostkowską. Ponadto Pani Minister poinformowała o rozpoczynających się w marcu rozmowach w zakresie dopracowania zasad oceny parametrycznej jednostek naukowych w humanistyce i naukach społecznych, które będą wypracowane przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Doktorantów reprezentowali w czasie spotkania mgr Dorota Wysok, członek Komisji Rewizyjnej KRD oraz mgr Robert Kiliańczyk.

Zobacz posty