Uroczysta Gala Finałowa konkursów Prodok i Propan


W dniu 14 listopada 2014 r. o godzinie 14:00 w Pałacu Staszica (Sala Lustrzana) w Warszawie odbędzie się Gala konkursów Prodok i Propan. Celem konkursów jest wyłonienie uczelni wyższej oraz  Instytutu PAN, które stwarzają najlepsze warunki studiowania dla doktorantów oraz promują dobre praktyki na studiach doktoranckich. W konkursie uczestniczyć mogły polskie uczelnie prowadzące studia III stopnia (doktoranckie) w rozumieniu Ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym lub na zasadach określonych w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Serdecznie zapraszamy,

Agenda Uroczystej Gali konkursów Prodok i ProPAN

Zobacz posty