Ustawa

Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich

  Serdecznie zapraszamy na konferencję „Model Funkcjonowania Szkół Doktorskich”, organizowaną przez Krajową Reprezentacją Doktorantów oraz Warszawskie Porozumienie Doktorantów, która odbędzie się w dniach 16 -18 listopada 2018 w Warszawie w…

Continue Reading

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez komisję sejmową

Sejmowa komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży  zdecydowaną przewagą głosów przyjęła 30 maja 2018, po kilku dniach spotkań, projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. Za przyjęciem Konstytucji dla Nauki głosowało 20 posłów, siedmiu wstrzymało się od…

Continue Reading

Broszura informacyjna MNiSW

Na stronie <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.konstytucjadlanauki.gov.pl%2F&h=ATP_9DZREjjILOD_my47yU7Zz68ybLRpynkkeMkob4KqcA2D2jHoZ8NTEzm-gzDaD4zPLAdfrYgcTo93kBmlA7T6yVxbwKj7xs7hLeN83ha2ud6TJ702tHk2V6dp3DdULFDy1xw" target="_…

Continue Reading

Ustawa 2.0

#DOKTORAT 2.0 Prezentacja projektu założeń do ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – #doktorat 2.0 W dniu dzisiejszym, tj. 17.05.2017 r.odbyła się prezentacja wypracowanych przez środowisko…

Continue Reading