V posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów w Toruniu – krótka relacja


  W dniu 15.10.2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu odbyło się V otwarte posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów. W wydarzeniu, poza doktorantami, udział wzięli także goście honorowi: JM Rektor UMK  w Toruniu – prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Prorektor ds. studenckich i polityki kadrowej UMK – prof. dr hab. Andrzej Sokala oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK – prof. dr hab. Zbigniew Witkowski.

                Podczas posiedzenia w Toruniu doktoranci dyskutowali nad szeregiem ważnych kwestii związanych z kształtem studiów doktoranckich oraz kierunkami zmian w tym zakresie. Moment na tego typu debatę nie był przypadkowy, biorąc pod uwagę zarówno zmiany legislacyjne, jakie wynikają z ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, przewidujące m.in. obowiązek zapewnienia stypendium doktoranckiego co najmniej 50% uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w jednostce organizacyjnej uczelni oraz jednostce naukowej. Przyczynkiem do ożywionej dyskusji były także aktualnie trwające prace zespołów przygotowujących projekty założeń do nowej ustawy w ramach ministerialnego konkursu „Ustawa 2.0”. Doktoranci debatowali nad oczekiwanym modelem studiów doktoranckich, w tym nad kwestiami dotyczącymi statusu doktoranta, zasad finansowania badań naukowych, prawami i obowiązkami doktorantów oraz zagadnieniem samorządności doktoranckiej. Podczas spotkania wspólnie wypracowano wiele wskazówek i kierunków, które posłużą KRD w fazie konsultacji społecznych przygotowywanej nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Podczas spotkania omówiono także szereg ważnych kwestii związanych z funkcjonowaniem KRD,  m.in. projekt ogólnopolskiego systemu szkoleń dla doktorantów.

                Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Prezydent Miasta Torunia, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu. Opiekę medialną nad posiedzeniem sprawowała Telewizja Polska oddział Bydgoszcz, zaś patronami medialnymi wydarzenia byli Polskie Radio PiK oraz Głos Uczelni.

 

Zobacz posty