V posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów!


Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci,

uprzejmie informujemy o zbliżającym się V posiedzeniu Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów, które odbędzie się w dniach 14-16 października 2016 r. w Toruniu. Otwarte obrady w dniu 15 października 2016 r. odbywać się będą na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Podczas posiedzenia zamierzamy podjąć szereg ważnych kwestii związanych z kształtem studiów doktoranckich oraz postulowanymi kierunkami zmian w tym zakresie. Jest to ważny moment, biorąc pod uwagę zarówno zmiany legislacyjne wynikające z ustawy z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1311), a także trwające prace zespołów przygotowujących projekty założeń do nowej ustawy w ramach ministerialnego konkursu „Ustawa 2.0”.

Liczymy, że podczas zbliżającego się posiedzenia, przy wsparciu środowiska doktorantów, wspólnie uda nam się wypracować wiele cennych wskazówek i postulatów, które posłużą w fazie konsultacji społecznych przygotowywanej ustawy, mającej regulować ustrój i funkcjonowanie szkolnictwa wyższego w kolejnych latach.

Osoby zainteresowane udziałem w V Posiedzeniu Zarządu KRD w Toruniu proszone są o przesłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2016 r. na adres agata.pyrzynska@krd.edu.pl

Koszt udziału w posiedzeniu to 550 zł (noclegi, wyżywienie, uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach).

Koszt udziału w posiedzeniu z wyłączeniem opłaty za noclegi wynosi 300 zł.

Partnerzy V posiedzenia Zarządu KRD w Toruniu

Patronat honorowy:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

Prezydent Miasta Torunia;

Prezydent Miasta Bydgoszczy;

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu;

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu;

Opieka medialna:

Telewizja Polska oddział Bydgoszcz (TVP 3 Bydgoszcz)

Patronat medialny:

Polskie Radio PiK;

– TV Toruń;

Głos Uczelni.

Partnerzy:

Fundacja Amicus Universitatis Nicolai Copernici;

Wydawnictwo prawnicze Od.Nowa;

– Fima Projan.

Szczegółowy program organizacyjny i merytoryczny zostanie przesłany zarejestrowanym uczestnikom.

Do zobaczenia w Toruniu!

Zobacz posty