V Posiedzenie Zarządu KRD, Poznań 11–13.09.2015


W dniu 12 września 2015 roku w salach 23 i 24 Studium Języków Obcych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 27 odbędzie się V posiedzenie obecnej kadencji Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Planowany program posiedzenia:

10.00 – 10.15        Powitanie uczestników i oficjalne otwarcie V Posiedzenia Zarządu KRD, wybór komisji skrutacyjnej, przyjęcie porządku obrad oraz protokołu z IV Posiedzenia Zarządu KRD

10.15–10.35          Najważniejsze informacje z działań Zarządu KRD

10.35–10.45          Informacje Komisji Rewizyjnej KRD

10.45–11:30          PRODOK/PROPAN –  kwestionariusz oraz skład kapituły konkursu

11.30–12.00          Przerwa kawowa

12.00–13.00          Konferencja „Model funkcjonowania studiów doktoranckich” oraz „X-lecie samorządności doktoranckiej” – założenia, program, cele.

13.00–14.00          Informacje porozumień lokalnych i branżowych. 

14.00–15.30          Przerwa obiadowa

15.30–16.00          Projekty sportowe KRD

16.00–17.00          System szkolnictwa wyższego – studia doktoranckie – oczekiwania cz.1

17.00–17.15          Przerwa kawowa

17.15–18.30          System szkolnictwa wyższego – studia doktoranckie – oczekiwania cz.2, podsumowanie, przyjęcie planu prac nad projektem

18:30                   Podziękowanie i zamknięcie obrad

Zobacz posty