VI Posiedzenie Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów


Szanowne Doktorantki i Doktoranci!

Trwają przygotowania do

VI Posiedzenia Zarządu Krajowej Reprezentacji Doktorantów

które tym razem odbędzie się w

Łodzi

 w dniach

23-25 października 2015 roku.

Osoby zainteresowane udziałem w posiedzeniu prosimy o kontakt z Eweliną Pabjańczyk-Wlazło e.pabjanczyk@gmail.com najpóźniej do dnia 16.10.2015 r. do godz. 12:00, a w celu otrzymania szczegółów dotyczących płatności prosimy o kontakt z Norbertem Kępczakiem norbertkepczak@wp.pl z zachowaniem powyższego terminu.

Zobacz posty