VIII Ogólnopolska Konferencja Nauka i Przemysł


Politechnika Krakowska

Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

e-mail: sekretariat@konferencjanip.pl

Naczelną ideą przyświecającą Konferencji „Nauka i Przemysł” jest współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami i młodym środowiskiem naukowym. Od siedmiu lat Konferencja jest  okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń oraz impulsem do transferu technologii z uczelni wyższych do firm.

Jeśli Twoja działalność naukowa ma związek z techniką i chciałbyś zaprezentować wyniki swoich badań szerszemu gronu odbiorców, prześlij do nas swój referat. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o aktualnym stanie współczesnych rozwiązań technicznych, przyjedź na Konferencję!

Zakres tematyczny Konferencji Nauka i Przemysł:

 

 • Architektura i urbanistyka: przemysł, rewitalizacja, technologia
 • Automatyka i robotyka
 • Biotechnologia
 • Budowa i eksploatacja maszyn
 • Budownictwo
 • Chemia i technologia chemiczna
 • Farmacja
 • Informatyka
 • Inżynieria chemiczna
 • Inżynieria materiałowa
 • Inżynieria środowiska
 • Mechanika
 • Medycyna
 • Transport i logistyka

 

Więcej informacji na stronie internetowej www.konferencjanip.pl

Komitet organizacyjny

Samorząd Doktorantów Politechniki Krakowskiej

Koordynator Konferencji Nauka i Przemysł 2015 – Justyna Morman

e-mail: sekretariat@konferencjanip.pl

Zobacz posty