W prawniczym gronie o szkolnictwie wyższym…, czyli o szkoleniu członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz Komisji Prawnej KRD

W prawniczym gronie o szkolnictwie wyższym…, czyli o szkoleniu członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz Komisji Prawnej KRD

Szanowne Doktorantki, Szanowni Doktoranci!

W dniach 9-10.07.2016 r. w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym w Falentach k. Warszawy odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Prawnego Rzecznika Praw Doktoranta oraz dla członków Komisji Prawnej KRD. Spotkanie miało na celu zdiagnozowanie najważniejszych problemów z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego,
z którymi na co dzień borykają się doktoranci, a także podjęcie próby wypracowania najlepszych sposobów ich rozwiązania.

Szkolenie przeprowadzili:
mgr Marcin Dokowicz (Rzecznik Praw Doktoranta);
mgr inż. Natalia Chodkowska (członek Zarządu KRD);
mgr Agata Pyrzyńska (Wiceprzewodnicząca KRD).

W pierwszym dniu uczestnicy przedstawili problemy jakie dostrzegają w środowisku doktorantów oraz podjęto dyskusję nad możliwościami ich rozwiązania. Drugi dzień szkolenia miał charakter warsztatowy. Podczas szkolenia poruszono takie zagadnienia, jak: miejsce studiów doktoranckich w systemie szkolnictwa wyższego, łączenie studiów doktoranckich z zatrudnieniem na uczelni, przedłużenie studiów doktoranckich, urlopy przysługujące doktorantom, dopuszczalne źródła finansowania stypendium doktoranckiego w uczelniach i jednostkach naukowych. Interesującą dyskusję wywołała także problematyka relacji pomiędzy prawem szkolnictwa wyższego a prawem cywilnym i administracyjnym oraz problemy związane z prawem własności intelektualnej towarzyszącemu każdemu doktorantowi. Nie zabrakło także dyskusji nad prawnymi i praktycznymi aspektami funkcjonowania samorządów doktorantów na uczelniach.

Bez wątpienia spotkanie zintegrowało prawników współpracujących z KRD oraz obfitowało w liczne pomysły, które – mamy nadzieję – pozwolą nam rozwinąć i wzmocnić system wsparcia prawnego oferowanego doktorantom przez KRD.