EURODOC w Radzie Europy

EURODOC w Radzie Europy

Eurodoc jest aktywnie zaangażowany w Radzie Europy w Konferencji Międzynarodowych Organizacji Pozarządowych Rady Europy, zwanej Konferencją INGOs. Jest to organ reprezentujący społeczeństwo obywatelskie państw Rady Europy, a Eurodoc ma w niej status uczestnika.

Głównym celem Konferencji INGOs jest promocja fundamentalnych dla Rady Europy wartości:  wspieranie demokracji oraz roli społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja INGOs uczestniczy w pracach Rady w partnerstwie z reprezentacjami rządowymi, parlamentarnymi i o zasięgu lokalnym. Obecnie skupia 320 międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Reprezentantkami i reprezentantami Eurodoc w Radzie Europy są: Farouk Allouche, Auréa Cophignon i Beata Zwierzyńska.

Więcej o ostatnich wydarzeniach można przeczytać tutaj.

Więcej wiadomości w ramach Eurodoc w j. polskim