Warsztaty Szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla Doktorantów- Białystok

Warsztaty Szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla Doktorantów- Białystok

Krajowa Reprezentacja Doktorantów i Rada Młodych Naukowców razem z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Politechniki Białostockiej we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej, Kancelarią Prawną Świeca i Wspólnicy oraz Rzecznikiem Patentowym mają przyjemność zaprosić na „Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla doktorantów”.

Serdecznie zapraszamy!

Celem szkoleń jest przedstawienie:

  • podstaw prawnych zasad ubiegania się o subwencję/nagrodę/grant,
  • podstaw prawnych ubiegania się o stypendium/staże krajowe/staże zagraniczne
  • jak prawidłowo wypełnić wniosek w konkursie,
  • praktycznych wskazówek pomocnych podczas przygotowywania wniosków o finansowanie: projektów badawczych/stypendiów doktorskich/staży podoktorskich,
  • instrukcji przygotowania wniosku on-line,
  • błędów najczęściej popełnianych przez wnioskodawców/osoby już realizujące projekty,
  • sposobów wypełniania raportów rocznych i końcowych,
  • ochrony własności intelektualnej.

Organizatorzy:

Anna Walczak, e-mail: anna.walczak@krd.edu.pl

Tomasz Dobosz, e-mail: tomasz.dobosz@krd.edu.pl