Warsztaty Szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla Doktorantów – Kielce


Krajowa Reprezentacja Doktorantów wraz z Radą Młodych Naukowców oraz z Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach we współpracy z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Cenrtum Badań i Rozwoju, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Fundacją na rzecz Nauki Polskiej oraz Rzecznikiem Patentowym mają przyjemność zaprosić na „Warsztaty szkoleniowe z zakresu finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej dla doktorantów”.Kurs będzie miał miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Kielcach (ul. Świętokrzyska 21e) w dniu 29 kwietnia 2014 r. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy!

Celem szkoleń jest przedstawienie:

  • podstaw prawnych zasad ubiegania się o subwencję/nagrodę/grant,
  • podstaw prawnych ubiegania się o stypendium/staże krajowe/staże zagraniczne
  • jak prawidłowo wypełnić wniosek w konkursie,
  • praktycznych wskazówek pomocnych podczas przygotowywania wniosków o finansowanie: projektów badawczych/stypendiów doktorskich/staży podoktorskich,
  • instrukcji przygotowania wniosku on-line,
  • błędów najczęściej popełnianych przez wnioskodawców/osoby już realizujące projekty,
  • sposobów wypełniania raportów rocznych i końcowych,
  • ochrony własności intelektualnej.

Organizatorzy:

Anna Walczak, e-mail: anna.walczak@krd.edu.pl

Tomasz Dobosz, e-mail: tomasz.dobosz@krd.edu.pl

Zobacz posty