Ważne informacje – Zmiana ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym


Środowisko akademickie jest zgodne, że konieczna jest nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym. Również zapisy dotyczące spraw doktoranckich wymagają zmian. Proponowane przez KRD zmiany nie są rewolucyjne, ale porządkują ramy studiów doktoranckich i precyzują pozycję doktorantów w świecie nauki.

6 lutego br. w posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży brali udział także przedstawiciele środowiska akademickiego. Wśród gości znaleźli się m.in.: Przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, Przewodniczący RGNiSW prof. Jerzy Woźnicki, Przewodniczący RMN dr. hab. Piotr Oprocha oraz Przewodniczący PSRP Piotr Muller. KRD reprezentowali: Przewodnicząca KRD mgr inż. Marta Dendys oraz koordynator zespołu prawników pracujących nad opinią do ustawy PoSW, członek Zarządu KRD mgr Marcin Dokowicz.

Konieczność przeprowadzenia nowelizacji ustawy szeroko omówiła Pani Minister prof. Lena Kolarska-Bobińska w pierwszej części posiedzenia. W imieniu doktorantów Przewodnicząca KRD mgr inż. Marta Dendys przedstawiła w skrócie główne obszary studiów doktoranckich, które powinny zostać doprecyzowane w zapisach ustawy PoSW, a także przypomniała, że w zasadzie większość uwag postulowanych przez KRD w sierpniu 2013 roku nie została uwzględniona. Wyraziła także nadzieję, że tym razem, dzięki zaangażowaniu KRD, poparciu środowiska akademickiego oraz dobrej woli osób pracujących nad ustawą – uda się znaleźć rozwiązania, które będą satysfakcjonujące i przyniosą korzystne zmiany.

Opinia KRD, opracowana w wyniku konsultacji w środowisku doktoranckim, przekazana została Przewodniczącej Podkomisji ds. szkolnictwa wyższego prof. Krystynie Łybackiej. Zostanie także przekazana innym organom związanych ze szkolnictwem wyższym, których przedstawiciele będą brali udział w pracach nad nowelizacją Ustawy.

Prace nad zmianami w ustawie PoSW skierowane zostały do Podkomisji ds. szkolnictwa wyższego. Kolejne czytanie i prace nad Ustawą odbędą się 20 lutego br., a na 6 marca br. przewidziano panel, w którym wezmą udział przedstawiciele studentów, doktorantów oraz Rady Młodych Naukowców.

Zobacz posty