Wspólne Stanowisko dot. planu wdrożenia wytycznych planu S

Wspólne Stanowisko dot. planu wdrożenia wytycznych planu S

Plan S jest inicjatywą podjętą przez cOAlition S, której celem jest osiągnięcie pełnego i szybkiego dostępu do publikacji naukowych (Open Access) po 1 stycznia 2020 w Europie.

Podstawą realizacji planu jest 10 zasad aktualnie opracowywanych jako zbiór wytycznych do wdrożenia. Szczegóły i oficjalne stanowisko EURODOC w sprawie planu wdrożenia wytycznych Planu S przedstawiono poniżej (oryginalny tekst stanowiska dostępny pod adresem: http://eurodoc.net/implementation-plan-s.pdf ).

 

Zachęcamy do zapoznania się z polskojęzyczną wersją stanowiska.

Wspólne Stanowisko dot. planu wdrożenia wytycznych planu S