Wybory nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji

Wybory nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji

W dniach 5-7 grudnia odbył się XV Krajowy Zjazd Doktorantów i XI Zwyczajny Zjazd Delegatów, który dokonał wyboru nowych władz statutowych Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz przyjęcia rocznych sprawozdań z działalności Przewodniczącej, Zarządu i Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów.

Na funkcję Przewodniczącego Krajowej Reprezentacji Doktorantów kandydował:mgr inż. Michał Gajda (Politechnika Warszawska), który w wyniku głosowania został nowym Przewodniczącym elektem.

Zjazd Delegatów dokonał również wyboru nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów na kadencię 2015 w skład których weszli:

 

Zarząd Krajowej Reprezentacji Doktorantów

Tomasz Dobosz (Politechnika Wrocławska)

Dorota Jeziorowska (Akademia Górniczo-Hutnicza im Stanisław Staszica w Krakowie)

Jagoda Kicielińska (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN we Wrocławiu, Polska Akademia Nauk)

Michał Nowak (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie)

Ewelina Pabjańczyk-Wlazło (Politechnika Łódzka)

Weronika Stodółka (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)

 

Komisja Rewizyjna Krajowej Reprezentacji Doktorantów

 

Gabriela Augustyn (Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie)

Rafał Gasz (Politechnika Opolska)

Michał Goszczyński (Uniwersytet Warszawski)

Anna Kowalska (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Rafał Mundry (Uniwersytet Wrocławski)