Wyniki II-go etapu rekrutacji na ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej!


Informujemy, iż rozstrzygnięty został II etap rekrutacji na ekspertów Polskiej Komisji Akredytacyjnej ds. doktoranckich. Do III etapu rekrutacji tj. szkolenia zostały zakwalifikowane następujące osoby:

1. Filip Dąbrowski
2. Michał Gajda
3. Michał Goszczyński
4. Agnieszka Kaźmierczak
5. Michał Ziętala
6. Magda Ziółkowska

Wszystkim osobom dziękujemy za obecność, zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy!

Szkolenie jest ostatnim z etapów rekrutacji i obejmie swoim zakresem zagadnienia związane z przeprowadzeniem wizytacji, badaniem i poszerzaniem umiejętności z zakresu analizowania przepisów prawnych, syntezy uzyskanych informacji, formułowania wniosków i redagowania tekstów. Obejmie również trening interpersonalny – ocena umiejętności komunikowania, pozyskiwania informacji, występowania publicznego, autoprezentacji.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 września 2015 r.Osoby zakwalifikowane otrzymają na adresy e-mail szczegółowe informacje w późniejszym terminie.

Zobacz posty