Wyniki IV edycji konkursu PRODOK i I edycji konkursu PROPAN


W 2013 roku już po raz szósty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz pierwszy zorganizowano natomiast – bliźniaczy w stosunku do PRODOKA – konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN. Organizatorzy – Krajowa Reprezentacja Doktorantów oraz Samorząd Doktorantów Polskiej Akademii Nauk podobnie jak w ubiegłych latach odnotowali wzrost zainteresowania PRODOKiem otrzymując aż 46 zgłoszeń od uczelni z całego kraju. Pozytywnym zaskoczeniem jest fakt, że do pierwszej edycji konkursu PROPAN napłynęło aż 25 formularzy zgłoszeniowych – od niemal 50% wszystkich instytutów Akademii prowadzących studia doktoranckie. Podczas XIV Krajowego Zjazdu Doktorantów we Wrocławiu odbyła się gala wręczenia nagród w obu konkursach.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników konkursu PRODOK 2013 i PROPAN 2013 znajdują się w poniższych:

Zobacz posty