Wyniki konkursów PRODOK/PROPAN 2019


Najbardziej prodoktoranckie uczelnie i instytuty Polskiej Akademii Nauk wybrane!

W tym roku już po raz dwunasty odbył się konkurs na Najbardziej Prodoktorancką Uczelnię w Polsce – PRODOK. Po raz siódmy zorganizowano konkurs na Najbardziej Prodoktorancki Instytut Polskiej Akademii Nauk – PROPAN.

Tegoroczna Gala Finałowa została objęta patronatami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa PAN.

Uczelnie oraz Instytuty PAN podlegają ocenie na podawie kryteriów takich jak: rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie.

 Partnerem merytorycznym tegorocznej edycji byli NAWA- Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oraz  firma Elsevier.


Nagrody za wynik otrzymany w klasyfikacji generalnej PRODOK 2019:

1.         Uniwersytet Jagielloński

2.         Uniwersytet Warszawski

3.         Politechnika Warszawska

oraz 3 wyróżnienia dla:

1.        Politechnika Śląska za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Techniczne”

2.        Uniwersytet Medyczny w Łodzi za pierwsze miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”

3.        Warszawski Uniwersytet Medyczny za drugie miejsce w kategorii „Uczelnie Medyczne”

 
Tytuł najlepszego Samorządu Doktorantów otrzymała:
Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
 
Nagrody za wynik otrzymany w klasyfikacji generalnej PROPAN 2019:

1.         Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN    

2.         Instytut Chemii Fizycznej PAN

3.         Instytut Farmakologii im. Jerzego Maja PAN

oraz dwa wyróżnienia za wysoki wynik w klasyfikacji generalnej otrzymał:
1. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
2. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN
Tytuł najlepszego Samorządu Doktorantów PAN otrzymał:Samorząd Doktorantów Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN

oraz 3 wyróżnienia w tej kategorii dla:

1. Samorządu Doktorantów Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN za ponadprzeciętną aktywność samorządu na forum ogólnopolskim,

2. Samorządu Doktorantów Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN za aktywną popularyzację nauki,

3.  Samorządu Doktorantów Instytutu Fizyki PAN za szczególną integrację środowiska doktoranckiego.

Zobacz posty

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *